ពេលដឹងថាខ្ញុំមកធ្វើការងារ លោកកូនគាត់ថាមកដែរ គាត់ថាចង់ធ្វើការដូចឌេតឌី

ព្រឹកឡើងលោក សេដ្ឋបុត្រ ក្រោកពីគេង ដោយលឺម្តាយគាត់និយាយថា ឌេតឌីថ្ងៃនេះទៅធ្វើការកូនចង់ទៅអត់? លឺដូចម្តាយគាត់និយាយ មិនបង្អង់យូរ ក៏ដើរសំដៅមកបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំភ្លាម ហើយនិយាយថាឌេតឌី សេដ្ឋបុត្រចង់ទៅធ្វើការជាមួយឌីតឌីដែរ ខ្ញុំក៏ ok។

ពេលរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ក៏នាំគ្នាចុះក្រោមរៀបចំចេញក្រៅ ស្រាប់តែមានជន់ទី៣ និងទី៤ មកជាមួយដែរ

ពេលមកដល់ហាងកាហ្វេដែលជាកន្លែងខ្ញុំធ្វើការ វាក៏ជាពេលដែលកូនៗរបស់ខ្ញុំបញ្ចេញ សមត្ថភាពម្តង

ពេញមកផ្ទះវិញ សេដ្ឋបុត្រគាត់បានជួយមើលថែរ និងរៀបចំ ប្អូនប្រុស

Leave a Reply

%d bloggers like this: